top of page
facebook event kopi.jpg

NAR JENSEN  / 25 500 DAGER OG NETTER

Velkommen til åpning lørdag 22.juni kl. 14!

"Det er mange som rapporterer.
En god rapport kjennetegnes først og fremst av at den er så presis og kort som mulig. Det som ikke er nødvendig utelates for å beskrive en situasjon eller episode så klart og tydelig som overhodet mulig.

Rapporter kan inneholde en konklusjon eller peke på et problem, et resultat, en diagnose, de kan synliggjøre mulige løsninger, gi håp og stake ut veien videre. 
Nar rapporterer til verden hver dag. Dersom det bare blir en liten strek i dag kommer kanskje neste strek i morgen eller neste uke.
Rapportene er personlige, men er likevel ment for verden."

Nar Jensen er for mange et kjent navn og har en rekke utstillinger bak seg - vi har denne gangen valgt å sette fokus på hans skulpturer og readymades.

OM KUNSTNEREN

Nar Jensen bor, lever og arbeider i Kristiansand. Han er utdannet ved tegne og malerilinja på Kristiansand yrkesskole fra 1970 til 1973 og er ellers autodidakt. Nar Jensens karriere er ikke først og fremst preget av store separat utstillinger (selv om det har vært noen av disse også). Snarere er den preget av en tilstedeværelse og et arbeid for Kunsten og kunstmiljøet i Kristiansand i flere tiår.

Dette etterlater selvfølgelig synlige spor slik som Nars vegg utenfor Agder Kunstsenter i Kristiansand. Benken smokers only var også lenge et naturlig samlingsted og en særdeles funksjonell skulptur.

Benken er i dag plassert hjemme hos Nar og har fått et nytt strøk maling.

Enda viktigere er nok sporene som ikke er like synlige. Disse kommer gradvis frem i lyset dersom en nevner Nar for personer som har kjennskap til kunsten og kunstmiljøet i Kristiansand over tid.


Nar er en slik type hvor det er vanskelig å skille mellom kunst og person. Både Nar og kunsten han produserer er generøs, men likevel bestemt og uten kompromisser. Nar arbeider innen de fleste tenkelige teknikker med tenkelige og utenkelige materialer, (foreløpig med unntak av det digitale). Likevel er arbeidene alltid gjenkjennelige, som om de inneholder en bit av Nar selv.

Han har som andre store kunstnere funnet sitt eget språk.

Selv sier Nar at han rapporterer til verden uten å tenke for mye på hvordan rapportene blir mottatt. 

bottom of page