top of page

o m   o s s

T I D

er et sted å være, tenke, se.

Et sted å arbeide, skape, betrakte.

Ikke konstant, men i stadig endring.

Et sted som gir rom for undring og refleksjon.

Som kan berøre og engasjere.


T I D
drives etter en modell som foreløpig, eller kanskje aldri mottar statlig, kommunal eller lokal økonomisk støtte til drift, men likevel ikke er avhengig av inntjening.
Galleriet er ikke motivert av økonomisk gevinst, men er heller ikke kunstnerstyrt, eller en kunstforening ei eller et kunstsenter.
Dette gir oss stor frihet til å stille ut det vi vil stille ut, lage de arrangementer vi vil, med de vi vil samarbeide med, også får vi se hvor det hele tar veien.

Vi ønsker selvfølgelig å behandle alle vi samarbeider med , med respekt. Det gjelder både fagutdannete kunstnere, ikke faglærte kunstnere, publikum og alle andre samarbeidspartnere.
Selv om galleriet foreløpig baserer seg på frivillig arbeid ønsker og etterstreber vi en profesjonalitet i driften som ikke står tilbake for kommersielle gallerier, kunstforeninger, kunsthaller osv.

"Den universelle tiden er et mål for hvor mye informasjon som skal til for å

kunne beskrive universets samlede tilstand helt presist.

Jo mer informasjon du trenger for å beskrive en tilstand, jo mindre ordnet er den.

Tid kan sies å være lik med prosesser.

Tiden kan ikke gå hvis alt står stille."

Ulrik Uggerhøj

Lisbeth Finsådal

Fotograf I innehaver 

Er innehaver av T I D og har sitt daglige arbeid som fotograf

utifra galleriet.

Lisbeth har fagbrev som portrett fotograf og har jobbet med fotografi og mennesker størsteparten av sitt liv.

Hun er tidvis engasjert som formidler for Sørlandet kunstmuseum (SKMU), samt formidler, både egen produserte workshops for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Agder, samt ferdige produksjoner fra bla. Nasjonalmuseet.

Lisbeth er også assistent for  billedkunstner Erlend Helling-Larsen. Sammen driver de Fargepatruljen i Lillesand, et kunstprosjekt for barn mellom 8 og 12 år. 

I tillegg har de også rene samarbeidsprosjekter hvor fokuset foreløbig er møtet mellom fotografi og broderi.

www.lisbethfinsaadal.com

Lisbeth-117630482_304321547442357_747908

o m  o s s

PSX_20210327_112848.jpg

Erlend Helling Larsen

Billedkunstner I galleri koordinator

Erlend Helling-Larsen er en norsk kunsthåndverker og billedkunstner, bosatt i Lillesand. Han arbeider med flere ulike kunstuttrykk; blant annet broderi, skrift, tegning, grafikk, video og installasjoner.

Helling-Larsen er utdannet ved Universitetet i Oslo (1998-2001), Oslo Tegne- og Maleskole (2000-2002) og Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam (2002-2006).

Han har også arbeidet et år i New York, som assistent for kunstneren Joshua Neustein før et lengre stipendopphold i Tyskland (Atelierstipendium der Stadt Mönchengladbach i 2008)

www.erlendlarsen.com

bottom of page