top of page
21x30_Terreng.jpg

T I D 

er et sted å være, tenke, se.

Et sted å arbeide, skape, betrakte. 

Ikke konstant, men i stadig endring.

Et sted som gir rom for undring og refleksjon. 

Som kan berøre og engasjere.

Dette er ønskene vår for T I D og vi er derfor ekstra glade, og stolte over å kunne gi Andreas Lian frihet til å jobbe frem utstillingen t e r r e n g hos oss. 

Veien mot utstilling startet denne gangen ikke med innramming av ferdig grafikk og transport, men med med en liten ekspedisjon på jakt etter en passende tre stubbe.

Store deler av utstillingen blir til i lokalet underveis.  Vi er spente på hva Andreas finner både i stubben og i galleriet. 

"Skulpturene mine handler i stor grad om intuisjon, hvor jeg jobber direkte i materialet. Prosessen begynner med å finne ut hva som bor i treverket. Det kan være utgangspunkt eller gi noen umiddelbare føringer for hva jeg kan skape. Spennende er det også med et levende materiale, hvor det uforutsette og spontane kan oppstå underveis."

Vi håper T I D kan gi noe av det samme og legge til rette for en annerledes utstilling som bærer preg av spontanitet, nerve og energi!

Utstilling  t e r r e n g  åpner lørdag 5. februar kl. 14, du er veldig velkommen!

Andreas Lian kommer fra Kristiansand, er ung og  nyutdannet fra akademiet i Bergen. I 2021 mottok han bla. etableringsstipend fra Agder fylke, og aktuel med flere utstillinger i 2022.

"Den overordnede målsetting i mitt kunstnerskap, er å formidle et uttrykk som skaper undring og ettertanke.

Tematikken i bildene mine har et sosialt aspekt. Det handler ofte om det medmenneskelige, hverdag og arbeidsliv.

Har jobbet som håndverker og i psykiatrien. Erfaringene herfra bruker jeg som en ressurs og inspirasjonskilde.

I min praksis arbeider jeg med grafikk og skulptur, hvor det legges vekt på det fysiske aspektet.

Å bruke kroppen og motorikken i det jeg skaper er en indre nødvendighet. I arbeidene mine søker jeg etter en kraft og noe som gjør tresnittene eller skulpturen levende. Sinnsstemningen og følelsene mine er med og former verket. Skapergleden er også en stor motivasjon og drivkraft. Estetikk og det visuelle er viktig for mitt formspråk,

hvor håndverket står i fokus. Jeg jobber med figurasjon i både tresnittene og skulpturene mine, og er opptatt av at materialet skal spille sin rolle i prosessen.

Treet får spillerom til å sette preg på både tematikken og motivene mine.  Det historiske ved trevirke er også et viktig element for meg å forstå.

I tresnittene mine jobber jeg ofte ut i fra egne fotografier eller bilder jeg finner inspirerende. Videre utarbeider jeg skisser digitalt for å oppnå et utgangspunkt for

motivene mine, dette ser jeg på som et godt verktøy. Prosessen videre innebærer å male direkte på treplaten for å deretter skjære ut motivet.

Den transformasjonen synes jeg er spennende. Mye skjer intuitivt og spontant når jeg jobber på denne måten.

Skulpturene mine handler i stor grad om intuisjon, hvor jeg jobber direkte i materialet. Prosessen begynner med å finne ut hva som bor i treverket.

Det kan være utgangspunkt eller gi noen umiddelbare føringer for hva jeg kan skape. Spennende er det også med et levende materiale, hvor det uforutsette

og spontane som kan oppstå underveis. Jeg synes skulptur har et potensiale for å åpne en direkte dialog med betrakteren", sier Andreas Lian om sitt kunstnerskap.

bottom of page