top of page
tid_orjan_fb.jpg

Verket "100000" undersøker kulturell produksjon i en digital medievirkelighet. 

Som kunstner er Ørjan Amundsen interessert i hvordan kulturelle uttrykk og estetisk praksis endres av de digitale mediene vi omgir oss med til daglig, og i en stadig økende grad. Han er interessert i hurtigheten, utskiftingen, blandingen og den enorme produksjonen av kulturprodukter. Digitale medier og teknologi har banet vei for selvlærte kunst- og kulturprodusenter og det har oppstått mange nye arenaer for å distribuere og oppleve kunstneriske uttrykk.

Slik Ørjan Amundsen ser det medfølger dette en stadig voksende blanding av uttrykk, trender og stiler. En prosess han vil kalle eklektisk og sjangeroverskridende, som både kan fremstå fragmentarisk og tilfeldig, men også nyskapende og frigjørende. Uttrykk, trender, stiler og praksiser endrer seg også med den teknologiske utviklingen. Nye teknologier åpner for nye muligheter og uttrykksmåter, men kan også ennå fortere enn før bli utdaterte og begrensende. 

Gjennom video- og lydinstallasjonen «100000» stiller Ørjan spørsmål som:

Fører digitale medier og ny teknologi til nye kulturprodukter og ny kunnskap, eller fungerer det fordummende, og gjør det oss historieløse og overfladiske? Foregår det kunstnerisk nyskaping på de digitale plattformene? Fascineres vi kun av det som er "nytt", uansett om det innehar kunstnerisk kvalitet eller ikke? Hva er forholdet mellom kunstfaglige og kommersielle interesser? Åpner digitale medier opp kunsten for et større publikum, slik at flere kan oppleve og fordype seg i den, eller formes kunsten etter publikumet, det som er populært, får «likes» og/eller «views»? 

Vi gleder oss til å vise Ørjan Amundsen sitt verk og ønsker deg veldig velkommen til denne videoutstillingen! 

 

Ørjan Amundsen (1982) er oppvokst i Søgne og utdannet på kunstakademiet i Tromsø (BA), og i Trondheim (MA). Hans kunstneriske praksis involverer video, musikk og tekst. Sentralt i Amundsens kompositoriske metode står bruk av appropriasjon, collage, sampling og montage. Strategier som involverer redigering, manipulasjon og sammenstillinger av allerede eksisterende visuelt, litterært, og auditivt materiale.

 

Amundsens verk har vært vist på det prestisjetunge Whitechapel Gallery i London. Han har hatt separatutstilling på Kunstpunkt Lista, Arendal kunstforening, Small Projects i Tromsø, Nejd i Gøteborg. Han har deltatt på flere kunstfestivaler, deriblant Barents Spektakel, Arctic Moving Image & Film Festival i Harstad og er innkjøpt av Christian Ringnes.

bottom of page