top of page
vlek_30x40_impuls_1.jpg
vlek_30x40_impuls_1_edited.jpg

  

Utstillingen

i m p u l s k o n t r o l l 

er en utforsking av selve handlingen med å ytre seg. Hva er det som skjer når man ikke klarer å stoppe impulsen. På veien fra impuls det handling er det mange stadier. Ideer og ytringer basert på sterkt sinne, eller frustrasjon overlever ikke denne tankeprosessen – for de fleste. 

Velkommen til åpning lørdag 25 mars kl. 14!

les mer om utstillingen

FB_2023_program fra venstre kopi.jpg
bottom of page