top of page
30x42.jpg

Det er mange som rapporter.

En god rapport kjennetegnes først og fremst av at den er så presis og kort som mulig. Det som ikke er nødvendig utelates for å beskrive en situasjon eller episode så klart og tydelig som overhodet mulig. Rapporter kan inneholde en konklusjon eller peke på et problem, et resultat, en diagnose, de kan synliggjøre mulige løsninger, gi håp og stake ut veien videre.  Nar rapporterer til verden hver dag. Dersom det bare blir en liten strek i dag kommer kanskje neste strek i morgen eller neste uke.

Rapportene er personlige,

men er likevel ment for verden.  

det er tid, også under tiden,

tid over tiden og alle tider

hvirvler gjennom oss

og inn i tiden,

vi snur oss bort

fra tiden,

og er tid.

Stein Mehren

2024_1712445687577.jpg
bottom of page