top of page
w_webside_tidslinjer_50X70 kopi.jpg

Vi tråkker på det.

Vi legger oss nedpå.

Sitter. Hopper.

Skuer utover. Grunnen. Grunnfjellet.
Det er urørt der det ligger. Tror vi.
Uslitelig, men slitt.

Umerkelig slitasje.


Havet sliter sammen med været. Umerkelig for oss, fordi ett hundreår er som sekunder for naturen.
Historien fortelles gjennom lagene. Naturens eget liv har dannet, og formet, alt.

 

Uforståelig i vår korte, menneskelige levetid.
Så blir vi sittende der å undre, og leke oss inn i linjene og formene.

bottom of page